Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Lê Tuấn Phương

Địa chỉ: Khu Phố Và – P. Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02416.52.83.86 / 0989.051.888 / 0934.229.568

Email: congtyletuanphuong@gmail.com – Website: www.letuanphuong.com